Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla slouží pro vytápění i ohřevu teplé užitkové vody. Jsou vhodná pro podlahové vytápění i vytápění pomocí radiátorů. V současnosti patří mezi nejvýhodnější zdroje vytápění.

Čerpadla rozlišujeme na 3 základní typy:

  • vzduch-voda
  • země-voda
  • voda-voda

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou zařízení, kdy je teplo odebíráno okolnímu venkovnímu vzduchu a pomocí vnitřních jednotek distribuováno do příslušných místností. Jedná se vlastně o klimatizace s možností reverzního chodu. Většinou tyto klimatizace (tepelná čerpadla) poznáme hned z popisu a to „chlazení + topení“.

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou zařízení, které odebírají teplo z venkovního vzduchu a pomocí výměníku toto teplo pak ohřívá topnou vodu, popřípadě TUV v akumulačním zásobníku (Teplá Užitková Voda). Z naší nabídky jsou to právě tepelná čerpadla LG, Toshiba a De Dietrich.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch - voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda (AWHP = Air to Water Heat Pump) využívá teplo obsažené v ovzduší k ohřevu vody. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky (hydroboxu) s ovládáním. Chladivo v uzavřeném chladivovém okruhu, které skrze vzduchový výměník venkovní jednotky odebírá teplo venkovnímu vzduchu, je stlačováno rotačním kompresorem s invertorovým řízením a hnáno potrubím do vnitřní jednotky. Ve vnitřní jednotce je kvalitní nerezový deskový výměník, jehož prostřednictvím je předáváno teplo získané ze vzduchu topné vodě. Vestavěné oběhové čerpadlo pak žene ohřátou vodu do topného okruhu, např. podlahového topení. Použít lze ale také běžné radiátory, fan coily apod. Tepelné čerpadlo je nejvhodnější instalovat do nového objektu a přizpůsobit mu návrh celého topného systému a systému ohřevu TUV. Je ale možno ho instalovat i jako další zdroj tepla stávajícího topného systému objektu, případně jím úplně nahradit stávající kotel.

Základní sestavu vnitřní a venkovní jednotky lze rozšiřovat. Je možno přidat akumulační nádobu nebo zásobník teplé užitkové vody případně i se slunečním kolektorem. K ohřívání TUV pak může být využito buď tepelné čerpadlo nebo solární ohřev. Vše je řízeno elektronikou tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo funguje standardně v rozmezí venkovních teplot od -20 do 300C. Teplota topné vody přitom může dosahovat až 550C. Pro případ extrémně nízkých venkovních teplot není třeba pořizovat další, tzv. bivalentní zdroj tepla. Vnitřní jednotka je standardně vybavena dostatečně výkonným elektrickým dohřevem.

Tepelné čerpadlo funguje i v obráceném režimu. V případě potřeby jím tedy lze vodu v letním období i chladit.

Na tepelné čerpadlo lze sjednat sazbu na odběr elektřiny v celém objektu ve výhodných tarifech D 55d a D 56d. V kombinaci s vysokou účinností tepelného čerpadla je v současné době tento zdroj vytápění jeden z nejlevnějších.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Otázky a Odpovědi

Jaké jsou výhody a nevýhody tepelného čerpadla?

Zásadní výhody: velmi nízké náklady na vytápění a přípravu užitkové vody, zhruba jsou třetinové. Domácnosti mají dále levnější sazbu elektrické energie, a tedy v průměru o polovinu levnější provoz (vaření, žehlení, světlo atd.). Jistou nevýhodou je vyšší vstupní investice na pořízení provozně levného zdroje tepla. Investice má ale rychlou návratnost, a to i při rekonstrukci, kde se musí zrušit stávající kotelna.

Komu tepelné čerpadlo doporučujete?

Vhodné je pro všechny domácnosti. Dnes se tepelná čerpadla instalují i do rekreačních objektů, kde slouží k ohřevu bazénových hal, chlazení a vytápění průmyslových hal, jako rekuperátory tepla z technologických procesů.

Panují nějaké obavy kolem čerpadel mezi laiky?

Spousta lidí si myslí, že tepelné čerpadlo je hlučné a drahé. To je možné jen u nekvalitních výrobků. Tepelné čerpadlo je v provozu tiché, málokdo pozná, zda tzv. jede či nikoli. U novostavby, kde se od vstupní investice tepelného čerpadla odečtou nezrealizované náklady na jiný zdroj tepla, je návratnost takřka vždy do pěti let.

Který typ vybrat a proč?

Pro každý objekt se hodí jiný typ tepelného čerpadla. Nejprodávanější je ale buď vnitřní vzduchové tepelné čerpadlo, nebo zemní kompaktní čerpadlo. Kompaktní znamená, že má v sobě integrovaný zásobník teplé užitkové vody.

Mohou se stát při výběru typu čerpadla chyby?

Ano, a poměrně závažné. Hlavním kritériem by neměla být cena, ale kvalita výrobku a následný servis. Dobrá čerpadla už v sobě mají integrované elektroměry a kalorimetry (měřiče vyrobeného tepla), aby si člověk mohl kdykoli odečíst přesné hodnoty a díky tomu si mohl vyčíslit provozní úspory. Dobrou službou jsou zelené linky na servis, které navíc platí veškeré vícenáklady na vytápění pomocí jiného zdroje tepla při výpadku tepelného čerpadla. Kvalitní výrobci mají i delší záruční doby, než je samotná návratnost tepelného čerpadla.

Jak vlastně funguje tepelné čerpadlo?

Pracuje na stejném principu jako všem známá chladnička, jen v opačném režimu: odebírá tepelnou energii z okolí a přenáší ji do topného systému. Tepelná čerpadla dělíme na několik typů podle zdroje vstupní energie, nejčastější kombinace jsou: země/voda, voda/voda a vzduch/voda. Obecně platí, že pro nově stavěné domy s volným pozemkem bez terénních úprav jsou vhodné hlubinné vrty nebo zemní kolektory (země/voda). Tam, kde probíhá jen rekonstrukce topné soustavy, volíme raději kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda, které můžeme umístit téměř kamkoliv. V místech s dostatkem studniční měkké vody s celoroční teplotou minus 9 °C se preferuje typ voda/voda.